Alles heeft een reden

Plasmolen, 16-04-2020

Beste Allemaal,

 

De meest betrokken ministers kwamen aan het eind van de middag weer bijeen om te overleggen over de coronacrisis op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Er komen geen nieuwe maatregelen. De bijeenkomst van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) had vooral een informerend karakter over de laatste informatie van het RIVM. Over eventuele verlenging van de maatregelen die tot 28 april lopen, wordt volgende week pas besloten.

Corona stemt tot nadenken… Wat kunnen we ervan leren?

Ik schrok toen de eerste coronabesmetting medio maart in m’n woonplaats Plasmolen-Middelaar werd vastgesteld. De ernst zag ik in, maar ik relativeerde de situatie ook.

Elk jaar is er een griepepidemie. Het probleem is dat we nu te maken hebben met een nieuw en agressief virus, waartegen ons lichaam nog geen antistoffen tegen heeft. Met name kwetsbare groepen krijgen te kampen met gezondheidsproblemen.

Bij het griepvirus in 2018/2019 stierven ruim 2.900 personen. Ik heb in 2018/2019 weinig van het griepvirus gemerkt. Behalve dat een aantal Patiënten van ons erg ziek waren daarvan en ook langdurig, misschien een voorbode? In de media werd er geen extra aandacht aan besteed en het heeft ook nauwelijks economische gevolgen gehad. Bij de huidige aanpak is het anders; de maatregelen duren voort en de gevolgen blijven nog wel een poos merkbaar (en ook voelbaar in onze portemonnee).

Voor de bestrijding van het griepvirus 2019/2020 bleken extra maatregelen nodig.

Maar ook:

 • Zorg voor een gezonde leefstijl, bouw weerstand op.
 • Hamster vooral geen groenten in blik, maar eet verse groenten en fruit en zorg voor gezonde supplementen!

Alle accenten kwamen op de extra maatregelen te liggen en de laatstgenoemde adviezen werden helemaal ondergesneeuwd daardoor.

Coronavirussen werden voor het eerst in de zestiger jaren ontdekt. Men houdt deze virussen verantwoordelijk voor een aanzienlijk percentage van alle verkoudheden gepaard gaande met ademhalingsmoeilijkheden.

De feiten:

 • In 2003 veroorzaakte een coronavirus het SARS (Engels: Severe Acute Respiratory Syndrome).
 • In 2012 werd een nieuw type coronavirus geïdentificeerd dat bekend staat als MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus: het coronavirus van het Midden-Oosten).
 • Rond de jaarwisseling (2019/2020) werd in het Chinese Wuhan een nieuwe stam van het coronavirus ontdekt, Covid-19.

Op dit moment heeft het coronavirus de samenleving behoorlijk in de greep. Veel, zo niet alle branches ondervinden hinder van de opgelegde maatregelen. Nederland kampt met een gezondheidscrisis, straks gevolgd door een economische crisis. Dit toont aan hoe kwetsbaar we als mensen zijn. Het is bijna niet te geloven dat door een nieuw virus bijna de hele wereld platligt.

Zou het kunnen zijn dat de schepping zichzelf aan het resetten is?

We roepen al jaren lang dat het écht anders móet. We kúnnen de aarde niet eindeloos over blijven vliegen. We kúnnen niet blijven consumeren op het niveau zoals we dat in het rijke westen doen.

Vorig jaar tijdens de stikstof-discussie is al gezegd: op deze manier kan het niet langer! Er werden zogenaamde oplossingen aangedragen (bijvoorbeeld van 120 naar 100 km per uur), maar een echte verandering van onze mindset kwam er niet.

We kúnnen niet klakkeloos doorgaan met het opgebruiken van die ene planeet die we hebben door ongebreidelde expansiedrift van ons mensen. We weten dus samen al lang dat het anders moet. Het lukt ons alleen niet om écht te veranderen. Tijdens wereldconferenties en op landelijk niveau zoeken politici voortdurend naar een compromis: welke maatregelen kunnen we treffen zonder dat het onze burgers teveel raakt?

Er werd gezocht naar verandering op zo’n niveau en schaal dat onze manier van leven gehandhaafd blijft. Wij zijn te verslaafd geraakt aan ons comfort.

Maar de natuur heeft wonderlijke mechanismes om haar evenwicht te herstellen.

Dat zien we ook in het klein, in bijvoorbeeld je eigen lichaam: als de balans weg is, dan moet je luisteren naar je lichaam. Als je te lang doorloopt met stress en je je levenstempo niet kunt of wilt veranderen, dan krijg je een burn-out of opeens netelroos over je hele lijf. En dan kun je plotseling wel jouw afspraken afzeggen om jouw lichaam de rust geven die het nodig heeft. In veel gevallen heeft het lichaam vooraf wel signalen gegeven.

Met deze corona crisis zien we dit misschien wel in het groot.

Heeft ons onvermogen om te veranderen de natuur genoodzaakt om drastische maatregelen te nemen en ergens iets te laten ontstaan dat ons allemaal wel dwingt om anders en bewuster te gaan leven?

Is het een soort shocktherapie dat ons dwingt om met z’n allen weer normaal te gaan doen en te leren leven op een duurzaam gezonde en houdbare manier?

In ieder geval blijkt dat we nu toch kunnen veranderen. We kúnnen  wel stoppen met vliegen, reizen, consumeren. Ineens blijkt dat we ook met veel minder toe kunnen, dat ons leven ánders kán.

Het overkomt ons…, in dit geval heeft de aarde wel signalen gegeven. En de aarde komt tot rust. Smog verdwijnt boven steden in China.  De lucht die we inademen wordt schoner.

We werken massaal thuis en hoeven niet eens meer 100 kilometer per uur te rijden. Stikstofdoelen komen binnen bereik. Het lijkt alsof het corona-virus werkt als een grote RESET-knop.

Denk zelf goed na over wat er is gebeurd en wat je ervan kunt leren.

 • Voldoe aan de verplicht gestelde voorzorgsmaatregelen.
 • Help je medemens en de lokale ondernemers.
 • Stel jezelf vragen als:
 1. o             Hoe komt de wereld in evenwicht?
 2. o             Welke bijdrage kan ik daaraan leveren?
 3. o             Hoe minder ik vaart?
 4. o             Of is meer en meer verdienen mijn levensdoel, als een rupsje-nooit-genoeg?
 • Laat genoeg ook gewoon genoeg zijn.
 • Druk op jouw eigen RESET-knop.
 • Geniet meer of weer van de (soms) kleine dingen om je heen.

Ik wens iedereen een goede gezondheid en veel sterkte toe, mijn vader (in 2006 overleden) zou gezegd hebben, “Hou je taai!”. Ik hoop dat de overheid de juiste maatregelen neemt, zowel voor mensen die griep hebben en krijgen als voor mensen die privé of zakelijk door de huidige situatie problemen hebben. Samen moeten we het doen!

Als de praktijk in Plasmolen weer opengaat laten we dat natuurlijk zo snel mogelijk horen, per mail en alle andere, ons ter beschikking staande kanalen.

Wij hopen jullie dan zo goed als het dan kan te ontvangen en jullie gezondheid te gaan optimaliseren en te monitoren zoals jullie van ons gewend zijn.

 

Alle Goeds,

 

Jeroen en Jacqueline Hoogakker

Centrum voor Vitaliteit en Gezondheid