Ervaring met onze hond bij het CVG

“4 jaar geleden ben ik met onze hond ( toen13 jaar) bij Jeroen terecht gekomen. Het CVG was bij bekend via onze dochter. En de ervaring met het CVG waren goed.

Ze was op dat moment niet fit en at slecht. Jeroen heeft haar doorgemeten aan de hand van een pluk haar en een foto. Uit de meting kwam uit dat ze vitamine D3 en vit e tekort had. We waren zeer benieuwd of dit zou werken.

Na ongeveer 2 weken zagen we verbetering optreden. En de verbetering zette door. Ze rende, speelde weer en begon goed te eten. Inmiddels is ze 17 jaar en is het een echte oude dame.

Het heeft echt gewerkt en heeft nog steeds een goed leven. Ze krijgt nog steeds haar supplementen.”