Wat als Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten (SOLK) toch verklaarbaar zijn?

“Als het blijft gaan zoals het nu gaat, dan hoeft het voor mij niet meer” dit zijn de woorden waarmee een voormalig praktiserend huisarts ten einde raad bij ons op de praktijk kwam. Woorden die aangeven hoe belangrijk het is om toch verder te kijken om iemand weer te laten leven.

foto: Jeroen Hoogakker

Kort geleden kreeg ik een arts in de praktijk die zelf patiënt is geworden. Zij loopt al ruim 4 jaar met diverse klachten als ernstige vermoeidheid, onverklaarbaar vettig zweten in de ochtend, depressie, algehele zwakte, etc. In haar eigen reguliere circuit werd de diagnose SOLK (Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten) gesteld. Klachten waarvoor er dus geen oplossing zou zijn en in het reguliere medische circuit was ze uitbehandeld. Helaas werden de klachten na verloop van tijd alleen maar erger. Met een spankje hoop kwam ze naar onze praktijk en zei letterlijk “veel fiductie heb ik er niet in maar zoals het nu gaat hoeft het voor mij niet meer”.

Tijdens ons voorgesprek bleek dat ze 5 jaar geleden gestopt was met het werken in haar drukken huisartsenpraktijk, een erg zware stap voor haar. Er was een vermoeden van een kleine tumor bij de hypofyse, een zogenaamd prolactionoom waarvoor ze medicatie gebruikte. Deze tumor zou kunnen zorgen voor een verhoogd prolactine gehalte in het bloed. Het bleef bij een vermoeden aangezien er uit een inmiddels 4 jaar geleden gemaakte scan geen bewijs voor is gevonden. De medicatie is gestart op basis van “trial or error” of te wel, we hopen dat de prolactine weer naar normaal niveau daalt en dat de klachten verdwijnen, maar garantie is er niet. Zoals al duidelijk bleven de klachten aanwezig.

Wij zijn meerdere metingen gaan doen, uit twee verschillende testmethoden bleek dat er sprake was van een ontregelde lever in fase 1 en 2, hierbij aantoonbaar functieverlies met als gevolg onder andere een stapeling van afvalstoffen en een geleidelijke verslechtering van de conditie en de welzijn.
Uit de meting bleek verder dat het stoppen van haar werk in de praktijk op 70jarige leeftijd een zware emotionele impact heeft gehad die nog steeds in de vorm van een actieve shock haar tol eiste, zij ervaarde een duidelijke verlies van zingeving. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor de “depressie” zoals zij deze zelf benoemde. In de meting hebben wij geen depressie kunnen terugvinden. Bij uitvragen bleek dat het ging om sombere gevoelens van wisselende maar langdurige aard. De resterende klachten zouden ook kunnen passen in het hele plaatje.

Wat ook bleek is dat er vanuit een erfelijke belasting (vader/moeder/kind) tekorten aan voedingsstoffen een heel leven lang, en nu nog, een rol hebben gespeeld. Deze tekorten zijn sterk verergerd door het stoppen van haar zingevende werk als arts in haar eigen praktijk. De rol van epigenetica (omgevingsfactoren) werd hierdoor nogmaals duidelijk. Bij een nadere analyse bleek dat bij deze tekorten Vitamine B12, Vitamine K en Vitamina A, een prominente rol spelden. Zie hierbij ook de relatie tussen de vermoedelijke en nooit gevonden tumor en de medicatie die niet werkte.
Als we niet door middel van andere testen (de Vegatest en de Asyra) hadden gekeken, hadden we nooit de juiste verbanden kunnen leggen.

Op basis van de testuitslagen en mijn 30 jarige ervaring heb ik kunnen aangeven dat zij in de eerste 6 weken tussen de 50 en 60% zou kunnen opknappen en dat het herstel tot 90% haalbaar is in 6 tot 12 maanden. Zij zal in deze tijd 4 tot 6 maal bij mij terug komen waarna zij haar leven weer kan leiden in plaats van lijden.

Dit voorbeeld uit de praktijk laat duidelijk zien hoe fysieke klachten door emoties kunnen worden beïnvloed en dat het van belang is dat er een gehele amnese wordt gedaan en deze serieus wordt bekeken.

Ik verheug mij er op om haar binnen enkele weken terug te zien in verbeterde toestand voor een tussentijdse controle waarbij ik haar medicatie eventueel kan bijstellen.
Wilt u ook weten wat wij voor u kunnen betekenen? Kijk rond op onze site of bel Carmen op 024-3541804.