Nabehandeling na een zeer heftige coronabesmetting

BIJ EEN LONGPATIENT MET SARCOIDOSE (ZIEKTE VAN BESNIER-BOECK)

Bij mij was de auto immuun ziekte Sarcoïdose vastgesteld wat vooral in mijn longen nogal wat schade heeft aangericht.
Op advies van Jeroen ben ik als eerste  begonnen met het gebruiken van vitamine B12, hetgeen ik tot op heden nog steeds gebruik, zij het in een andere vorm of soort.

Op 21 maart dit jaar was het gevreesde Corona virus ook bij mij binnengekomen. Acht dagen in quarantaine met koorts en griepachtige verschijnselen gingen voorbij, niet echt heel ziek, maar mijn energie level was inmiddels wel gezakt tot ver beneden nul. Het toeval wilde dat er die week een afspraak stond met Jeroen. Ik vermoedde echter dat deze, gegeven de omstandigheden, niet door zou kunnen gaan, maar op uitdrukkelijk advies van Jeroen ben ik, slap als een vaatdoek, afgereisd naar Plasmolen voor een bezoek aan CVG.

Na een uitgebreide meting kwam het advies om aan de gang te gaan met hoge dosis aanvullingen op de voeding om de zaak weer in het spoor te krijgen.