Begeleiding bij bewustwordingsprocessen

Begeleiding bij bewustzijnsprocessen

Hierbij vergroten wij het bewustzijn van de wisselwerking tussen uw lichaam, geest en omgeving en de invloed daarvan op uw gezondheid en vitaliteit. Ons motto is : een gezonde geest in een gezond lichaam.

Lichaam en geest werken samen

In ons centrum worden lichaam en geest niet los van elkaar gezien. Ze werken samen in goede harmonie. Wij gaan er niet vanuit dat wanneer een klacht niet lichamelijk aantoonbaar is, het dan wel “psychisch” zal zijn. Tekorten aan vitamines en mineralen, allergieën en verstoringen in de meridianen kunnen niet alleen lichamelijke, maar ook psychische klachten geven.

Informatie opslaan

In de eerste zes jaar van het leven wordt veel informatie opgeslagen in het celgeheugen en het lymbisch systeem. Het limbisch systeem is het gedeelte van de hersenen dat betrokken is bij emoties, geheugen, leren, motivatie, herinneringen en seksueel gedrag. Het limbisch systeem is één van de oudste delen van de hersenen.

Patronen, gedrag en uitspraken van de ouders vinden een plaats in het onderbewustzijn. Op een ander moment in het leven kunnen deze patronen weer tevoorschijn komen als de situatie die herinnering oproept. Bewustwording, verwerking en heling helpen om de patronen die vroeger functioneerden en dienden, te transformeren met behoud van het goede.

Bewustzijn

Verschillende mogelijkheden staan ons ter beschikking om te werken aan bewustzijn en transformatie. Zo werken we graag met bloesemtherapie. Er zijn vele soorten bloesems; De bloesem helpt de gestagneerde en soms uitvergrootte emotie te transformeren. Bijvoorbeeld angst wordt geheeld en er komt vertrouwen voor in de plaats, onzekerheid wordt omgezet in vastberadenheid en moed.

Adem

Via de adem wordt de connectie met het lichaam hersteld, het lichaamsbewustzijn ontwikkeld en de geest meer ontspannen. Hierdoor krijgt het hart weer de ruimte om zich te openen. Vanuit het hart kan de liefde weer stromen, kun je weer gaan geven en ontvangen.

Coaching

CVG kan u op deskundige wijze begeleiden in uw persoonlijke transformatieproces.