Preventie

Het is beter voorkomen dan genezen

Preventie

Primaire preventie

Primaire preventie betekent dat men ervoor zorgt dat iets onaangenaams voorkomen wordt. Bijvoorbeeld: tandenpoetsen voorkomt cariës (gaatjes). Belangrijk is het erkennen wanneer dit probleem zich kan stellen zodat maatregelen getroffen kunnen worden ter voorkoming van het probleem.

Secundaire preventie

Secundaire preventie betekent dat men iets onaangenaams zo snel mogelijk wil opsporen om verergering van de toestand te vermijden.

Tertiaire preventie

Tertiaire preventie is het trachten te voorkomen dat iets onaangenaams opnieuw voorvalt. Bijvoorbeeld: de levensstijl aanpassen na een hartinfarct om een nieuw hartinfarct te vermijden. Of het voorkomen dat de symptomen van een ziekte verergeren. Bijvoorbeeld: de levensstijl aanpassen van een patiënt met suikerziekte.

Klantervaring:

“Ik denk dat ik zeker al wel zo’n 30 jaar bij Jeroen in de praktijk ben. Naar drie verschillende locaties mee verhuisd. Zijn behandeling levert een hele goede bijdrage aan het gezegde: ‘mens sana, in corpore sano’: een gezonde geest in een gezond lichaam. Het is altijd een goede combinatie van aandacht voor het lichaam en een goed gesprek over levensstijl en oorzaak en gevolg daarvan.

Die gesprekken spelen zich vaak af op een heel persoonlijk vlak en soms ook met een ‘geestelijke/spirituele’ lading. Ik ervaar dat als heel waardevol. Ik wil wel tot mijn levenseinde dit contact vasthouden…..”