De Natuur als Leermeester, van klacht naar herstel

foto: Jeroen Hoogakker©

‘Wij doen niet aan symptoombestrijding, maar pakken het probleem bij de wortels aan’, benadrukt Jeroen Hoogakker van Centrum voor Vitaliteit en Gezondheid.  In onze werkwijze en behandelingen zijn Oosterse geneeswijzen, geavanceerde moderne medische meetapparatuur en moderne inzichten uit de medische wetenschap, doordacht en uitgebalanceerd gecombineerd. Alles hangt met elkaar samen, lichaam, geest en de omgeving werken op elkaar in.
Om een idee te geven hoe dingen in de praktijk in elkaar zitten, het volgende voorbeeld: Een “gemiddelde” huisarts zal plus/minus 80% van zijn praktijktijd besteden aan, schrik niet, slechts 20% van zijn patiënten. Dat zijn dan de chronische patiënten waar nauwelijks verbetering valt te verwachten. De resterende 20% knapt op, wat er ook gebeurd.

Bij ons is 90% van de patiënten die bij ons binnenkomen in het reguliere circuit ( = de normale gezondheidszorg) volledig uitbehandeld. Uitbehandeld betekent zonder noemenswaardig resultaat. Ons verbeterpercentage in die groep “uitbehandelde” patiënten is +/- 80%, resultaten gemeten naar verbeteringen met betrekking tot de hoofdklacht.

Waar zit nu precies het verschil tussen de huisartsenaanpak en de speciale aanpak van ons Centrum. Er valt meer gezondheidswinst te halen door “gezondheid te verbeteren en te optimaliseren” dan door “ziekte te bestrijden”. Zo simpel als het klinkt is het in de praktijk natuurlijk niet. Je zult grondig moeten analyseren en de mens als geheel moeten zien. Tevens moet je maatwerk leveren die op iedere unieke persoon is afgestemd. Je zult je plannen en behandelingen aan moeten passen aan de veranderende omstandigheden gedurende het behandeltraject. De enige manier om dit op een goede en verantwoorde manier te begeleiden is door herhaalde metingen in te zetten om ontstane veranderingen te kunnen vaststellen en de daarvoor noodzakelijke aanpassingen in de behandeling door te voeren. Ook om te zien welke meetbare progressie er op dat moment is.
• We hebben een uitgebreid neuraal netwerk met vele eigenschappen en dat noemen we ons brein. Het bestaat uit cellen die, als je ze elk apart zou bekijken niet echt geweldig competent zijn. Zodra ze echter wederzijds samen gaan werken doen en kunnen ze de meest prachtige vermogens ontwikkelen zoals: waarneming, verstand, geheugen, etcetera.
Dat samenwerken van die cellen noemen we met een mooi woord “emergent”.

Emergentie is dus het resultaat van de samenwerking van die cellen. Het vermogen van die optelsom van die samenwerking is groter dan het vermogen van die cellen apart opgeteld, synergie wordt dat genoemd. Synergie is het principe van 1 + 1 = 3. Twee acties of instrumenten hebben samen meer effect dan individueel.”

De rest van het menselijk lichaam blijkt echter volgens hetzelfde netwerkmodel te functioneren. Lever en nieren bijvoorbeeld, beïnvloeden elkaar constant. Dit heeft onder andere een effect op de bloeddruk, de bloedkwaliteit, de productie van urine, de werking van diverse hormonen en ga zo maar door.
Het organisme brengt net als de neurale systemen van het brein ook diezelfde emergente eigenschappen voort en dat op elke plek van ons lichaam.

Deze eigenschappen vormen een soort intelligentie, ook wel het “zelf genezend vermogen” genoemd, in de volksmond gewoonlijk aangeduid met “gezondheid”.

En nu komt het: Is gezondheid anders dan de optimale optelsom van alle systemen die het organisme vormen? Als dat functioneren ontspoort, dan heeft het geen zin om je alleen te richten op het orgaan dat het lijkt te begeven of anderszins in de problemen is gekomen. Je moet aan het evenwicht van het geheel werken om herstel te kunnen realiseren. Door middel van metingen is vast te stellen waar te beginnen en welke prioriteiten er gesteld moeten worden. Herstel het evenwicht van het totale lichaam. Deze visie is holistisch en wordt ook wel vertaald naar wat met noemt Integratieve Geneeskunde, de geneeskunde met meerdere interventie-mogelijkheden die wij zelf ook beoefenen op een hoog niveau! Wij zien de natuur als leermeester. Op dit principe is de visie maar ook de behandelwijze van het Centrum voor Vitaliteit en Gezondheid gebaseerd.

Net als in de natuur veroorzaakt disbalans in ons lichaam en/of geest klachten en problemen. Met een grondige analyse van alle aspecten van de gezondheid, onderzoeken wij waar deze disbalans zit en vooral ook wat deze veroorzaakt.