Het Corona-Protocol

Gelukkig mogen wij u weer ontvangen, maar omdat het Coronavirus nog steeds actief is zijn er vanuit de beroepsorganisatie bepaalde spelregels opgesteld voor uw en onze veiligheid. U wordt geacht deze te lezen en te respecteren.

 

• Wij plannen de afspraken zo, dat het aantal cliënten in de wachtruimte tot een minimum wordt beperkt

• In de wachtruimte staan de stoelen zo opgesteld, dat u altijd op minimaal 1,5 meter afstand bent van medepatiënten, mochten die er toch nog zijn. Er is ruimte genoeg om elkaar te passeren. Kom op tijd, maar niet te vroeg

• Het toilet is tijdelijk niet te gebruiken

• Kom zoveel mogelijk alleen, laat uw partner thuis. Een van beide ouders kan uiteraard met hun kind (tot 16 jaar) meekomen

• Neemt u zo min mogelijk spullen mee en stopt u uw spullen die noodzakelijk zijn, weg in uw tas of jaszak

• Voor en na de behandeling was ik mijn handen en onderarmen met desinfecterende zeep

• Na iedere cliënt worden contactpunten zoals de deurklinken, deurbel en armleuningen van de stoelen schoongemaakt. Raakt u zo min mogelijk aan in de praktijk

• Het gesprek tussen ons vindt plaats op 1,5 meter afstand

• Voor zover noodzakelijk en mogelijk geef ik instructies en oefeningen op minimaal 1,5 meter afstand en wordt fysiek contact tot een minimum beperkt

• Indien u zich angstig voelt om te komen, dan is een “consult op afstand” mogelijk, neem hiervoor contact op met het secretariaat. Deze consulten worden conform de eisen van de zorgverzekeraar (tijdelijk) gedeclareerd en tellen mee in uw totaalaantal vergoedingen

• Tijdens het maken van de afspraak worden u een aantal vragen (Triage) gesteld waardoor wij weten of behandelen veilig kan en zelfs vlak voor de daadwerkelijke afspraak doe ik dit om te checken of er iets is veranderd

• Blijf thuis indien u of een van uw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen. U wordt geacht uw afspraak te annuleren of contact met het secretariaat op te nemen om dit te bespreken. Tot nader order worden deze annuleringen u, ongeacht of deze tijdig zijn, niet in rekening gebracht.

 

Mocht u naar aanleiding van het protocol nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met het secretariaat.

 

Disclaimer
Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat u besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak gaat u akkoord met dit risico.